Bảng giá hosting

– ASP.NET 1.1 – 2.0 – 3.5 – 4.0 / ASP- MS-SQL Server 2008- POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager – 100% SSD – Control Panel: Plesk 10.x – Datacenter: VDC II – 99.9% Server uptime – 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk

– PHP 5.x- My-SQL 5.x – POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager – 100% SSD – Control Panel: cPanel – Datacenter: VDC II – 99.9% Server uptime – 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk

Bảng giá Linux Hosting
Mô tả chi tiết vHost-Linux 300 vHost-Linux 600 vHost-Linux 800 vHost-Linux 1000 vHost-Linux 1500 vHost-Linux 3000 vHost-Linux 5000
Data center VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băng thông 50 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 50 100 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain 1 2 4 5 10 20 40
FTP Accounts 1 2 4 5 10 30 50
MySQL Database 1 2 3 5 10 20 40
Tên miền Add-on 0 0 1 1 2 3 5
Tên miền Parked / Alias 1 20 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì 55.000
VNĐ/Tháng
75.000
VNĐ/Tháng
95.000
VNĐ/Tháng
109.000
VNĐ/Tháng
155.000
VNĐ/Tháng
239.000
VNĐ/Tháng
369.000
VNĐ/Tháng

 

Bảng giá Windows Hosting
Mô tả chi tiết vHost-Win 300 vHost-Win 600 v-Host Win 800 vHost-Win 1000 vHost-Win 1500 vHost-Win 3000 vHost-Win 5000
Data center VDC VDC VDC VDC VDC VDC VDC
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 3000 MB 5000 MB
Băng thông 50 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
POP3 50 100 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain 1 2 4 5 10 20 40
FTP Accounts 1 2 4 5 10 30 50
MySQL Database 0 0 0 0 0 0 0
MsSQL Database 1 2 4 5 10 15 20
Tên miền Add-on 0 0 1 1 2 3 5
Tên miền Parked / Alias 10 20 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì 65.000
VNĐ/Tháng
80.000
VNĐ/Tháng
85.000
VNĐ/Tháng
109.000
VNĐ/Tháng
155.000
VNĐ/Tháng
239.000
VNĐ/Tháng
369.000
VNĐ/Tháng

 

Bảng giá Email Hosting
Mô tả chi tiết Email Hosting 1K Email Hosting 2K Email Hosting 01 Email Hosting 02 Email Hosting 03 Email Hosting 04
Dung lượng 1000 MB 2000 MB 5000 MB 10000 MB 15000 MB 20000 MB
POP3 / Email Forwarder 10 20 50 100 200 500
Group / Mailing List
Webmail – Bảng điều khiển quản lý
Tự động trả lời
Antivirus – Spam Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ
POP3 / SMTP Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí duy trì 55.000
VNĐ/Tháng
105.000
VNĐ/Tháng
169.000
VNĐ/Tháng
289.000
VNĐ/Tháng
399.000
VNĐ/Tháng
499.000
VNĐ/Tháng