Quy trình thiết kế web

Với mong muốn triển khai dịch vụ một cách nhanh chống hiệu quả, tạo ra sự gắn kết và thống nhất giữa khách hàng với bộ phận thiết kế chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra quy trình tương tác giữa 2 bên một cách thông suốt qua 6 bước cơ bản:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin:

Gặp trực tiếp hoặc gởi nội dung qua Email. Sau khi nhận được đơn hàng và yêu cầu chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá độ phức tạp của dự án, ước lượng thời gian, vạch ra kế hoạch triển khai chi tiết qua từng giai đoạn.

Bước 2: Thỏa thuận giá cả:

Qua những đánh giá ban đầu chúng tôi sẽ cử tư vấn xắp xếp cuộc hẹn để gặp và trao đổi với khách hàng, tại đây chúng tôi sẽ nêu ra tất cả các hạng mục sẽ triển khai cho khách hàng cũng như tiếp nhận thêm những yêu cầu của khách hàng.
Thông báo giá cả.

Bước 3: Thiết kế bản Demo

Từ những nội dung yêu cầu chúng tôi sẽ xây dựng bản demo trên file ảnh, thể hiện chi tiết các hạng mục sẽ triển khai.

Bước 4: Duyệt bản Demo:

Chúng tôi sẽ gởi bản demo đến khách hàng tham khảo, tiếp nhận những phản hồi để chỉnh sữa theo ý tưởng khách hàng.

Bước 5: Lập trình chức năng:

Từ bản Demo đã duyệt chúng tôi sẽ tiến hành lập trình các chức năng theo yêu cầu ban đầu.

Bước 6: Bàn giao quản trị:

Bước cuối cùng bàn giao khách hàng kiểm tra các chức năng đã hoạt động ổn chưa, chuyển giao quyền quản trị và file hướng dẫn sử dụng web.