Bảng giá dịch vụ tên miền

Dịch vụ tên miền
Tên miền Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com/.biz Miễn phí
250.000 VNĐ  /năm
.org Miễn phí 260.000 VNĐ / năm
.net Miễn phí 270.000 VNĐ / năm
.co Miễn phí 680.000 VNĐ / năm
.info Miễn phí 265.000 VNĐ / năm
.asia Miễn phí 360.000 VNĐ / năm
.VN 350.000 VNĐ 90.000 VNĐ / năm
.com.vn/.net.vn/ .biz.vn 350.000 VNĐ 360.000 VNĐ / năm
.org.vn | .edu.vn | .gov.vn
.info.vn | .pro.vn | .int.vn
200.000 VNĐ 210.000 VNĐ / năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 1 ký tự
350.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ / năm
Tên miền .VN 2 ký tự
350.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ / năm
Ẩn thông tin chủ thể
tên miền quốc tế 
Miễn phí 80.000 VNĐ / năm
Thay đổi DNS
tên miền Việt Nam
Miễn phí